CIEPŁOWNICTWO

  • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej
  • eksploatacja ciepłowni, sieci i węzłów cieplnych
  • projektowanie i wykonawstwo
  • remonty urządzeń grzewczych: kotły wodne i parowe, sieci cieplne, urządzenia pomocnicze, węzły, pompy, wentylatory, sprężarki, stacje uzdatniania wody, urządzenia nawęglające i odpopielające
  • pomiar temperatury i wilgotności
  • konsulting i audyting energetyczny.