W związku z decyzją Prezesa URE nr OPO.4210.62.2022.MŻK dnia 19 września 2022 r., publikujemy Zmianę taryfy XVI dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Zmiana taryfy XVI


W związku z decyzją Prezesa URE nr OPO.4210.31.2022.ASz1 dnia 16 maja 2022 r., publikujemy Zmianę taryfy XVI dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Zmiana taryfy XVI


W związku z decyzją Prezesa URE nr OPO.4210.19.2022.ASz1 dnia 21 kwietnia 2022 r., publikujemy Zmianę taryfy XVI dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Zmiana taryfy XVI


W związku z decyzją Prezesa URE nr OPO.4210.16.2021.ASz1 dnia 28 stycznia 2022 r., publikujemy XVI taryfę dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Taryfa XVI


W związku z decyzją Prezesa URE nr OPO.4210.49.2019.2020.ASP dnia 24 kwietnia 2020 r., publikujemy XV taryfę dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Taryfa XV


W związku z decyzją Prezesa URE nr OPO.4210.9.2019.ASP dnia 24 maja 2019 r., publikujemy Zmianę taryfy XIV dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Zmiana taryfy XIV


W związku z decyzją Prezesa URE nr OPO.4210.28.2018.ASp dnia 23 października 2018 r., publikujemy XIV taryfę dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Taryfa XIV


W związku z decyzją Prezesa URE nr OPO.4210.8.2017.ASI z dnia 26.07.2017 r., publikujemy XIII taryfę dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Taryfa XIII


W związku z decyzją URE nr OPO-4210-1(7)/2016/2904/XII/ASI z dnia 29.02.2016 r., publikujemy XII taryfę dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Taryfa XII


W związku z decyzją URE nr OPO-4210-60(10)/2014/2904/XI/ASI z dnia 22.12.2014 r., publikujemy XI taryfę dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Taryfa XI.


W związku z decyzją URE nr OPO-4210-23(3)/2014/2904/X/ASI z dnia 06.06.2014 r., publikujemy zmianę X taryfy dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Zmiana Taryfy X.


W związku z decyzją URE nr OPO-4210-16(4)/2014/2904/X/ASI z dnia 25.04.2014 r., publikujemy zmianę X taryfy dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Zmiana Taryfy X.


W związku z decyzją URE nr OPO-4210-1(8)/2014/2904/X/ASI z dnia 17 lutego 2014 r., publikujemy zmianę X taryfy dla ciepła, którą można pobrać pod adresem: Zmiana Taryfy X.


W związku z decyzją URE nr OPO-4210-34(11)/2013/2904/X/ASI z dnia 5 listopada 2013 r., publikujemy X Taryfę dla ciepła, którą można pobrać pod tym adresem: Taryfa X.


W związku z decyzją URE nr OPO-4210-86(4)/2012/2013/2904/IX/AS z dnia 31 stycznia 2013 r., publikujemy zmianę IX Taryfy dla ciepła, którą można pobrać pod tym adresem: Zmiana Taryfy IX.


W związku z decyzją URE nr OPO-4210-6(12)/2012/2904/IX/AS z dnia 26 czerwca 2012 r., publikujemy IX Taryfę dla ciepła, którą można pobrać pod tym adresem: Taryfa IX.


W związku z decyzją URE nr OPO-4210-34(16)/2011/2904/VIII/AS z dnia 26 październik 2011 r., publikujemy zmianę taryfy dla ciepła, którą można pobrać pod tym adresem: Zmiana Taryfa VIII.


W związku z decyzją URE nr OPO-4210-52(18)2010/2011/2904/VIII/AS z dnia 27 stycznia 2011 r., publikujemy nową taryfę dla ciepła, którą można pobrać pod tym adresem: Taryfa VIII.